Дистанційне навчання


Google Classroom

Середовищем для організації віддаленого навчання у ліцеї  є  безкоштовний вебсервіс Google Classroom. Цей додаток об’єднує в собі: Google Drive для створення і обміну завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для їх написання, Gmail для спілкування, Google Calendar для розкладу та інші вебсервіси. Здобувачі освіти  запрошені до класу через приватний код. На кожну групу  створемо окрему папку на Google диску, куди подається робота, котру оцінює викладач. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android, дозволяють користувачам робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати офлайновий доступ до інформації. Педагог  відстежує прогрес кожного здобувача освіти, а після оцінки його роботи може повернути її виконавцю, супроводжуючи коментарями.

Творча група педагогів, які займаються адмініструванням