Гуртки та секції 111

Позаурочна робота сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань.

У Бердичівському професійному будівельному ліцеї забезпечуються умови для індивідуального розвитку та стимулювання творчої активності, більш повної самореалізації здобувачів освіти у різних видах позаурочної діяльності,

Гурткова робота – один із видів позакласної роботи в освітньому процесі.

В ліцеї створено гуртки художньої творчості та спортивні секції. У навчальному закладі гурткова робота із здобувачами освіти будується диференційовано, з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей здобувачів освіти. Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості здобувачів освіти, їх талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб здобувачів освіти щодо реалізації їх здібностей. В гуртках займається значна кількість учнів, є розклади занять, ведеться облік роботи. Багато з них демонструють свої напрацювання на різного роду міських, районних та обласних масових заходах.

Участь в гуртках не тільки дисциплінує здобувачів освіти, а і піднімає у них почуття гідності, примушує краще вчитися і працювати. До гурткової роботи залучаються всі бажаючі відповідно до їх інтересів. Особлива увага приділяється залученню до гурткової роботи дітей пільгового контингенту та здобувачів освіти, які перебувають на обліку в міліції. Майже всі вони займаються в гуртках і спортивних секціях.

Гурток «Вернісаж».

Робота гуртка передбачає заняття по художній самодіяльності

Зазначимо основні напрями проведення гурткових: підготовка до проведення свят, вечорів відпочинку, урочистих свят до знаменних дат, тощо

Гурток “Мелодія”

Керівник – Якимчук Володимир Андрійович

Робота гуртка передбачає навчання гри на духових інструментах

Зазначимо основні напрями проведення гурткових – оволодіння вихованцями оркестру гри на духовому інструменті на допрофесійному рівні; сприяння загальному підвищенню музичної культури вихованців, розвиток їхніх естетичних та національних почуттів